Харчування

                   З метою забезпечення соціального захисту сімей, які мають дітей, відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів України від  26 серпня 2002 року №1234 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів», від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22 листопада 2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25//VIII «Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), керуючись підпунктом 6 п. «а» ст..32, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2022р. №449 «Про встановлення у 2023 році плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Кам’янської міської територіальної громади», наказу департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 09.01.2023 №7аг «Про встановлення у 2023 розміру плати для батьків за харчування дітей в ЗДО №32 «Дельфін»

 

З 01 січня 2023р. внесення батьками плати  за харчування дітей в закладі в poзмipi 65% від вартості харчування на день, а саме:

- 26, 00 грн для дітей віком від 1до 4 років (денна група);

- 39, 00 грн для дітей дошкільного віку 4 до 6(7) років (денна група);

-44,20 грн для дітей дошкільного віку від 4 до 6 (7) років (нічна група)

Безкоштовним харчуванням  в закладі забезпечити:

- дітей з сімей, в яких сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет України для визначення  права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту);

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей з особливими освітніми потребами;

- дітей у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- дітей учасників бойових дій;

- дітей із студентських сімей (батьки є студентами денної форми навчання закладу вищої освіти).

Звільнення батьків від плати (зазначених у п.2) у місячний термін після подання відповідних документів:

- заяви про звільнення від плати;

- кoпiї свідоцтва про народження;

- рішення виконкому про встановлення опіки над дитиною;

- посвідчення або довідки з лікувального закладу про інвалідність дитини;

- витягу з  комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, проведеної інклюзивно-ресурсним центром та направлення відділу освіти департаменту з гуманітарних питань для закладів (груп) спеціального призначення та інклюзивних груп;

- довідки, посвідчення про наявність пільг у сім’ї;

- довідки про призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виданої органами праці та соціального захисту;

- посвідчення учасника бойових дій. 

Оплата харчування дітей в розмірі 50% від встановленої суми для батьків, які мають трьох і більше дітей за умови надання пакету документів:

- заява про встановлення знижки з плати за харчування;

- посвідчення багатодітної сім’ї з управління праці та соціального захисту населення;

- копії свідоцтва про народження дітей;

- довідки з місця навчання дітей.

З ociб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється у встановленому poзмipi.

 Плата за харчування дітей в установі вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата. У разі не внесення плати в установлені строки ці суми стягуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

Батьки сплачують за харчування лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, санаторного лікування, відпустки батьків або oci6, які ix замінюють, у літній оздоровчий період - 75 днів тощо), плата з батьків не стягується.

Відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах» (наказ MOiH та МОЗ України від 17.04.06 №298/227) не допускати випадків перебування дітей в закладі з перервою в харчуванні більше 4 годин.

У відповідності з п. 12 Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03р. №305), статутних документів закладу у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють,плати за харчування дитини  протягом двох місяців, здійснювати відрахування дитини з комунального закладу дошкільної освіти.